آموزش با جلوه جامعه شناسی زبان

                       آموزش با جلوه جامعه شناسی زبان

 

"گواهی نامه حضور از طرف مرکز تحقیقات و دانشگاه ارائه می شود."

شرح رویداد:

در این مقال سعی می شود در نگاهی اپیستمیک و رویکردی پژوهشی-پرورشی به معابر و مناظری برای آمیختن برخی مباحث زبان شناسی کاربردی بویژه در ساحت آموزش (زبان انگلیسی) با مسائل جامعه شناسی زبان بپردازد تا شاید فضایی کم پیموده، اگر نه ناپیموده، برای یاددهی و یادگیری و تحقیق نمود یابد   

نام استاد:

دکتر علیرضا عامری (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

تاریخ برگزاری:

 سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰ - ساعت  ۱۷:۳۰ - ۱۶

هزینه ثبت نام:

۴۲۰۰۰ تومان 

۳۰ درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام  تا ۱۴ آذر ۲۹۰۰۰ تومان

 نحوه ثبت نام:

جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید