گروه روان شناسی زبان

 

معرفی مدیر 

نام و نام خانوادگی : حمید رضا فاطمی پور

رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک: hamidfatemipour@yahoo.com

رزومه: