مقالات

۱. بررسی ابعاد هویت زنان ایرانی در آثار ادبی زنان معاصر برمبنای نظریۀ اریک فروم

دوره ۱۲، شماره ۴۵، بهار ۱۴۰۰

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده

مشاهده مقاله

۲. سازوکار‌های روانی برای گریختن از جنبه‌های منفی آزادی برمبنای دیدگاه اریک فروم در اشعار سیمین بهبهانی

 

دوره ۸، شماره ۱۹ - ( ۲-۱۴۰۰)

زهرا قنبرعلی باغنی، شهین اوجاق علیزاده

مشاهده مقاله