ماموریت های مرکز

ماموریت های مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی به تفکیک حوزه های مختلف

الف) ماموریت های علمی و پژوهشی

- بررسی کار آمدی نظریات علمی مطرح شده در حیطه های تخصصی مرتبط با زبان شناسی کاربردی

- بسط و گسترش مرزهای دانش با ارائه نظریات علمی جدید

- گسترش و اصلاح تئوری های موجود در راستای اصلاح مشکلات و موانع پیش رو در حوزه های: آموزش زبان انگلیسی و فارسی به گویشوران دیگر زبانها، مطالعات ترجمه زبان و ادبیات فارسی و جهان، زبان شناسی، مطالعات فرهنگی در زبان،...

- آسیب شناسی مشکلات پیش روی حوره تخصصی مورد نظر و ارائه راهکارهای موثر و کارآمد

- نیاز سنجی فعالان این حوزه اعم از پزوهشگران، زبان آموزان، استادان، متخصصان، مدیران و سیاست گزاران   

ب) ماموریت های آموزشی

- بسط و گسترش پژوهش و دانش مرتبط با روش شناسی تحقیق در میان استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- تقویت فرهنگ پژوهشگری و توسعه پژوهش اخلاق محور در میان فعالان عرصه

- ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجراء جهت حل مشکلات موجود در فرایند آموزشی در حوزه های زبان فارسی و زبان های خارجی

ج) ماموریت های اقتصادی با رویکرد تجاری سازی

- درآمد زایی از طریق تبدیل ایده به پدیده

- عقد قرارداد و اجرای پروژه های مشترک پژوهشی با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی درجهت انجام نیاز های پژوهشی آنها

- چاپ و انتشار نتایج پژوهش ها در قالب کتاب و جزوات آموزشی و کسب درآمد از محل فروش آنها