گروه ادبیات جهان

                                                             

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی : سید شهاب الدین ساداتی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک: sh.sadati@riau.ac.ir

رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/sadati