معرفی مرکز

معرفی مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

با شتاب روز افزون تولید و گسترش دانش در حوزه های گوناگون بشری، مراکز علمی جهان نیازمند تحول و گزار از دانشگاه های نسل های اول و دوم و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم هستند که در آن همگام با آموزش و پژوهش، حرکت سریع و نظام مندی به سوی نوآوری، ارزش آفرینی و خلق ثروت بر اساس اجرای فعالیت های سازمان یافته بینارشته ای است. مراکز تحقیقاتی یکی از آن مراکزی است که میتواند قطب اجرایی این رویکرد جدید باشد.

مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی حاصل دو سال پیگیری های مستمر مدیران و مسئولان دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه و با حمایت های بی شائبه همکاران ارزشمند معاونت پژوهش و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی رودهن به  ثمر نشست.

این مرکز فعالیت خود را با مجوز رسمی معاونت محترم پژوهش و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، در اسفند ماه ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد و علی رغم افت و خیزهای معمول در جهت  تامین لجستیک و آمادگیهای اولیه آن تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

این مرکز با اتکا به سرمایه علمی تعدادی از  نخبگان علمی  کشور راه خود را آغاز نموده است و امید دارد با استعانت از پروردگار خرد و آگاهی بتواند گامی هر چند کوچک در راستای تحقق دانشگاه نوآور و ایده پرداز باشد و ایران را به سوی فتح قله های جهان رهنمون سازد.