دومین جلسه شورای مدیران گروه های پژوهشی برگزار شد.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۳ کد : ۶۱۲۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۵
جلسه فوق در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ با حضور اعضای محترم مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی واحد رودهن در سرویس جلسات آنلاین دانشگاه هوشمند برگزار گردید.

این جلسه با حضور رئیس محترم مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی واحد، دکتر مجتبی محمدی و مدیران گروه های پژوهشی، دکتر شهین اوجاق علیزاده و دکتر سید شهاب الدین ساداتی برگزار گردید.

ابتدا دکتر محمدی رئیس مرکز، گزارشی از فعالیت های مرکز را از سه ماه پیش تاکنون ارائه دادند و در مورد نحوه برگزاری رویدادها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سپس دکتر علیزاده مدیر گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، ضمن قدردانی از فعالیت های انجام شده توسط اعضای مرکز، گزارشی از تقویم رویدادها در حوزه تخصصی مدیران گروه های پژوهشی در قالب رویدادهای ادبی اعم از (اتفاقات تاریخی، تولدها، وفات ها، اتفاقات خاص کشوری و جهانی) مناسبت های مشاهیر جهانی و نیز مناسبت های فرهنگی ارائه دادند. همچنین گزارشی در مورد همکاری با انجمن های آکادمیک و مراکز تحقیقاتی حوزه زبان و ادبیات فارسی برای برگزاری کارگاه ها و دوره ها ارائه دادند.

در ادامه دکتر ساداتی مدیر پژوهش ادبیات جهان، ضمن قدردانی از فعالیت های مدیران پژوهشی مرکز، گزارشی از دعوت شخصیت های مهم ادبی در حوزه ادبیات جهان، ادبیات فرانسه و ... بدون در نظر گرفتن ترتیب زمانی ارائه دادند.

 

 

 


نظر شما :