برگزاری اولین جلسه شورای مدیران گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی

۰۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۴ کد : ۵۹۳۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۷۷
جلسه فوق در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در سرویس جلسات آنلاین دانان با حضور اعضای محترم مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور معاونت محترم پژوهش و فناوری واحد دکتر مالک میرهاشمی، رئیس مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی واحد دکتر مجتبی محمدی و مدیران گروه های پژوهشی دکتر شهین اوجاق علیزاده و دکتر سید شهاب الدین ساداتی برگزار گردید، دکتر محمدی ضمن خوش آمد گویی به حضار، گزارشی از فرایند تصویب مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی واحد رودهن و فعالیت های انجام شده پس از تصویب مرکز را از سه سال گذشته تاکنون ارائه دادند و مقرر شد هر یک از مدیران، برنامه های عملیاتی خود را تا دو ماه آینده ارائه کنند تا برای اجرا برنامه ریزی شود.

سپس دکتر علیزاده مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ضمن تشکر از دعوتشان، پیشنهادهایی نظیر: ایجاد گروه های علمی - نشست های منظم دوره ای و تخصصی در حوزه ادبیات - ایجاد قطب پژوهشی ادبی با زمینه های تخصصی مختلف در ادبیات فارسی - برگزاری محافل ادبی با حضور نویسندگان و شاعران در قید حیات - ایجاد مرکز تخصصی نسخه پژوهی - اجرای طرح ها و گرانت های پژوهشی با وابستگی مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی - ارتباط با نویسندگان و پژوهندگان بین المللی در حوزه های ادبی و برگزاری جلسات علمی با حضور آن ها را ارائه دادند. 

در ادامه دکتر ساداتی مدیر گروه ادبیات جهان نیز ضمن تشکر از دعوتشان، پیشنهادهایی نظیر:  همکاری با دپارتمان زبان و ادبیات فارسی و ترجمه مطالب مهم درباره ی ادبیات فارسی و چاپ آن ها تحت عنوان ادبیات جهان و سخنرانی با شخصیت های مهم ادبی، راجع به اهمیت مطالعه ادبیات جهان را ارائه دادند. 


نظر شما :